"Fundación Museo de Artes do Gravado á Estampa Dixital" tag

Colmeiro, punta seca

A Fundación Laxeiro presenta Colmeiro, punta seca; unha exposición singular, composta por corenta e oito gravados de Manuel Colmeiro (1901- 1999), datados entre finais dos anos trinta e a década dos corenta, algúns deles inéditos, que foron reunidos e publicados nunha carpeta en 2022, pola Fundación Museo de Artes do Gravado á Estampa Dixital, de Ribeira, co financiamento da Xunta de Galicia. Estes corenta e oito gravados serán expostos xunto ás matrices orixinais.

Fundación Laxeiro

A Fundación Laxeiro foi constituída legalmente o 23 de febreiro de 1999 por acordo do Concello de Vigo e da Familia do pintor sendo declarada polas consellerías da Presidencia e Administración Pública e de Cultura, Comunicación Social e Turismo, da Xunta de Galicia, de INTERESE CULTURAL e de INTERESE GALEGO respectivamente.

Fundación Laxeiro © 2024 All Rights Reserved Policarpo Sanz, nº15, 3º - 36202 - Vigo - Tel/Fax.: 986 438 475

Aviso Legal | Política de Privacidade | Panel de Control | Contactar

Deputación de pontevedra Xunta de Galicia: Consellería de Educación e Ordenación universitaria

Fundación Laxeiro Concello de Vigo