Presentación do libro “María Muñoz Portal, su obra musical en Cuba” de Irene del Río

O luns, 13 de setembro de 2010 presentouse a publicación tiutulada:

María Muñoz Portal, a súa obra musical en Cuba, da autora viguesa Irene del Río Iglesias.

 

O libro supón un auténtico descubrimento da figura desta musicóloga galega que desenvolveu na cidade de La Habana a súa interesante carreira musical, relacionándose, ademais de coa intelectualidade cubana, con compositores tan relevantes como Segéi Prokófiev e poetas como  Juan Ramón Jiménez ou Federico García Lorca.

 

A María Muñoz pódeselle atribuír a creación do movemento coral cubano, tan importante durante todo o século XX e que pervive na actualidade. Ademais fundou a publicación, decisiva na música contemporánea sudamericana, Musicalia e a Sociedad de Música Contemporánea.

 

A autora, Irene del Río, é profesora de lingua e literatura galega no IES Castelao en Vigo e desenvolveu un importante traballo de investigación durante a súa estadía na cidade de La Habana, entre 1999-2004, como lectora da Cátedra de Cultura Galega da Facultade de Artes e Letras, da Universidade de La Habana.

 

Con esta publicación, a autora, percorre un camiño inédito na Historia da nosa cultura, actualizando a figura de María Muñoz Portal e ubicándoa así no lugar que lle corresponde no devir, sempre enriquecedor do intercambio entre Galicia e Cuba, tan fructífero en numerosos aspectos ao longo da Historia.

 

No acto participaron:

 

María Irene del Río. Autora do libro

Xosé Neira Vilas. Escritor

Xesús Alonso Montero. Escritor

Eudosio Álvarez.  Concelleiro de Patrimonio de Vigo

Carlos García-Suárez Otero. Director Xeral da Fundación Laxeiro

Javier Pérez Buján. Director Artístico da Fundación Laxeiro

Fundación Laxeiro

A Fundación Laxeiro foi constituída legalmente o 23 de febreiro de 1999 por acordo do Concello de Vigo e da Familia do pintor sendo declarada polas consellerías da Presidencia e Administración Pública e de Cultura, Comunicación Social e Turismo, da Xunta de Galicia, de INTERESE CULTURAL e de INTERESE GALEGO respectivamente.

Fundación Laxeiro © 2020 All Rights Reserved Policarpo Sanz, nº15, 3º - 36202 - Vigo - Tel/Fax.: 986 438 475

Aviso Legal | Política de Privacidade | Panel de Control | Contactar

Deputación de pontevedra Xunta de Galicia: Consellería de Educación e Ordenación universitaria

Fundación Laxeiro Concello de Vigo