Presentación

A Fundación Laxeiro foi constituída legalmente o 23 de febreiro de 1999 por acordo do Concello de Vigo e da Familia do pintor sendo declarada polas consellerías da Presidencia e Administración Pública e de Cultura, Comunicación Social e Turismo, da Xunta de Galicia, de INTERESE CULTURAL e de INTERESE GALEGO respectivamente.

A Fundación Laxeiro está rexida por un padroado no que están amplamente representadas institucións galegas como o Concello de Vigo, a Xunta de Galicia, a Deputación de Pontevedra, o Concello de Lalín, a Real Academia Galega e a Universidade de Vigo, así como a familia do artista e diversas personalidades de relevancia no mundo cultural e empresarial galego.

Nacida co propósito de custodiar, conservar e difundi-la “Colección Permanente” que o artista de Lalín doara á cidade de Vigo, a Fundación Laxeiro aspira, ademais, a se converter nun espazo para a arte contemporánea e nun apoio para aos novos creadores, unha preocupación constante que Laxeiro expresou en numerosas ocasións, ó longo da súa vida.

Seguindo estas premisas de traballo, a Fundación centra as súas actividades en dúas direccións:

Difusión, conservación e catalogación da obra do pintor José Otero Abeledo, Laxeiro,
Apoio e difusión da arte contemporánea e dos novos creadores.

EQUIPO EXECUTIVO:

Director Xeral
Carlos García-Suárez Otero

Director Artístico
Javier Pérez Buján

Fundación Laxeiro

A Fundación Laxeiro foi constituída legalmente o 23 de febreiro de 1999 por acordo do Concello de Vigo e da Familia do pintor sendo declarada polas consellerías da Presidencia e Administración Pública e de Cultura, Comunicación Social e Turismo, da Xunta de Galicia, de INTERESE CULTURAL e de INTERESE GALEGO respectivamente.

Fundación Laxeiro © 2020 All Rights Reserved Policarpo Sanz, nº15, 3º - 36202 - Vigo - Tel/Fax.: 986 438 475

Aviso Legal | Política de Privacidade | Panel de Control | Contactar

Deputación de pontevedra Xunta de Galicia: Consellería de Educación e Ordenación universitaria

Fundación Laxeiro Concello de Vigo