Padroado

COMITÉ DE HONRA

Presidente de honra
Alberto Núñez Feijóo

Membros de honra
Ramón Castromil Ventureira
Antón Lamazares Silva
Ángel Rivas González

PADROADO

Presidente
Abel Caballero Álvarez

Vicepresidenta
María Cruz Otero Villamarín

Secretario Xeral
Carlos García–Suárez Otero

Vogais
José María Barreiro Gómez
Xosé Antón Castro Fernández
Heriberto García – Suárez Otero
Nicolás González Casares

Carlos A. González Príncipe
Miguel Doménech Martínez
Guillermo Martínez Castro
Román Pereiro Alonso
Antón Pulido Novoa
Santos Héctor Rodríguez Díaz
Cayetano Rodríguez Escudero
Román Rodríguez González. Conselleiro de Cultura
Francisco Xavier Vázquez Álvarez

EQUIPO EXECUTIVO

Director Xeral:
Carlos García-Suárez Otero

Director Artístico:
Javier Pérez Buján

Fundación Laxeiro

A Fundación Laxeiro foi constituída legalmente o 23 de febreiro de 1999 por acordo do Concello de Vigo e da Familia do pintor sendo declarada polas consellerías da Presidencia e Administración Pública e de Cultura, Comunicación Social e Turismo, da Xunta de Galicia, de INTERESE CULTURAL e de INTERESE GALEGO respectivamente.

Fundación Laxeiro © 2020 All Rights Reserved Policarpo Sanz, nº15, 3º - 36202 - Vigo - Tel/Fax.: 986 438 475

Aviso Legal | Política de Privacidade | Panel de Control | Contactar

Deputación de pontevedra Xunta de Galicia: Consellería de Educación e Ordenación universitaria

Fundación Laxeiro Concello de Vigo