Laxeiro, obras da Colección permanente (itinerante)

14.09.2001 – 16.12.2001
Exposición itinerante en Ferrol, Lalín e Ribeira, co patrocinio de Caixanova
DATAS E LUGARES DE ITINERANCIA:
Lalín: 14.09.01-14.10.01
Ferrol: 24.10.01-18.11.01
Ribeira: 27.11.01-16.12.01
A EXPOSICIÓN QUE PRESENTAMOS, ENMÁRCASE DENTRO DA LIÑA DE COLABORACIÓN ENTRE CAIXANOVA E A FUNDACIÓN LAXEIRO.

A EXPOSICIÓN QUE NOS OCUPA, COMPONSE DUNHA TRINTENA DE OBRAS PERTENCENTES Á COLECCIÓN PERMANENTE DA FUNDACIÓN LAXEIRO, OBRAS QUE O ARTISTA DOOU Á CIDADE NO ANO 1981. O PRINCIPAL INTERESE DA MESMA RADICA EN QUE, A TRAVÉS DELA, PÓDESE FACER UN SEGUIMENTO BASTANTE EXACTO DA TRAXECTORIA DO ARTISTA, DESDE OS ANOS TRINTA ATA OS OITENTA. DESTACAN PEZAS IMPORTANTES COMO CARNAVALADA (1932), MASCARÓN, CARROTÓN DE NENOS, AMBOS DE 1934, ASÍ COMO AUTORRETRATO DE 1952, HANS DE ISLANDIA DE 1966, A SERIE A VIDA DE 1968, O Retrato DE 1980. TODAS ELAS PEZAS CLAVE PARA ENTENDER A TRAXECTORIA DE LAXEIRO. ESTA MOSTRA ITINEROU POR LALÍN, FERROL E RIBEIRA E CONTOU CO PATROCINIO DE CAIXANOVA.

Fundación Laxeiro

A Fundación Laxeiro foi constituída legalmente o 23 de febreiro de 1999 por acordo do Concello de Vigo e da Familia do pintor sendo declarada polas consellerías da Presidencia e Administración Pública e de Cultura, Comunicación Social e Turismo, da Xunta de Galicia, de INTERESE CULTURAL e de INTERESE GALEGO respectivamente.

Fundación Laxeiro © 2020 All Rights Reserved Policarpo Sanz, nº15, 3º - 36202 - Vigo - Tel/Fax.: 986 438 475

Aviso Legal | Política de Privacidade | Panel de Control | Contactar

Deputación de pontevedra Xunta de Galicia: Consellería de Educación e Ordenación universitaria

Fundación Laxeiro Concello de Vigo