Laxeiro, Catálogo universal

16.12.2009 – 31.05.2010

Sala B. Fundación Laxeiro

 

Co motivo da edición do Catálogo Universal de Laxeiro, a Fundación que leva o seu nome ven de inaugurar unha mostra divulgativa na que o visitante poderá coñecer de primeira man o contido deste proxecto.

Instalada na Sala B. da Fundación Laxeiro, a mostra, de carácter divulgativo,  está composta por un dispositivo informático no que os visitantes poden consultar a totalidade das 3.581 obras que conforman a publicación, coas súas completas fichas técnicas, compostas polos seguintes campos:

Imaxe a toda cor

Referencia

Título

Data

Técnica

Medidas

Inscricións

Bibliografía

Ademais, hai a disposición dos visitantes, dous exemplares, un en galego e outro en castelán para consulta, ademais de folletos informativos e información sobre as características da publicación, rotulada nas paredes da sala.

 

CARACTERÍSTICAS DA PUBLICACIÓN

Esta é a primeira vez que se fai en Galicia a catalogación universal da obra dun artista.

Editada por Nova Galicia Edicións, en galego, castelán e inglés, esta publicación consta de tres tomos, nos que se conseguíu unha combinación de goce para a vista e rigor para o estudo. Os dous primeiros tomos, de máis de 300 páxinas cada un, recollen unha selección dunhas 500 obras, seleccionadas por Antón Pulido e magníficamente reproducidas. Ademais, inclúe diversos textos sobre a figura e o traballo do pintor, asinados por X.A. Castro, Antonio Bonet, Luis M. Caruncho e Román Pereiro e unhas 25 pezas comentadas por especialistas na arte do século XX. O terceiro tomo inclúe a reproducción reducida de todo o corpus que forma a obra de Laxerio, unhas 3.580 referencias, e un DVD no que se clasifica cada unha das obras, cunha completa ficha técnica que inclúe imaxe, título, data, técnica, medidas, inscricións, bibliografía pormenorizada e diferentes posibilidades de busca. A publicación complétase ademais cunha biografía, unha cronoloxía comparada, unha bibliografía actualizada e, no DVD, unha fermosa recreación do Trasmundo (unha das obras emblemáticas da súa primeira época) en formato video, realizada polo artista Diego Santomé.

Este proxecto é a culminación dun traballo que a Fundación Laxeiro ven realizando desde a súa constitución en 1999 hasta a actualidade e pretende ser a ferramenta fundamental para a profundización no traballo de Laxeiro e a súa reubicación no panorama artístico universal do século XX.

 

Aportacións con respecto ao publicado sobre laxeiro até o momento

3. 581 obras catalogadas nunha completa ficha técnica cos seguintes campos:

Imaxe a toda cor

Referencia

Título

Data

Técnica

Medidas

Bibliografía

Inscricións

2.370 obras inéditas

500 obras reproducidas a gran tamaño e impresas a toda cor

3.581 obras dixitalizadas

196 referencias bibliográficas

25 obras comentadas por especialistas

Introdución de Antonio Bonet Correa

Texto crítico de X. Antón Castro

Biografía actualizada

Cronobiografía contextualizada

DVD con opcións de busca multicriterio

Video “Trasmundo” do artista Diego Santomé

 

A publicación pódese adquirir na Fundación Laxeiro en galego, castelán ou inglés, a un prezo de venda ao público de 400 €. contactando de 9.00h. a 14.00h. no tlf: 986-43 84 75 ou enviando un correo electrónico a info@laxeiro.es.

Os amigos platino e ouro da Fundación Laxeiro disporán de condicions espaciais para falicita-la compra do seu Catalogo Universal.

Fundación Laxeiro

A Fundación Laxeiro foi constituída legalmente o 23 de febreiro de 1999 por acordo do Concello de Vigo e da Familia do pintor sendo declarada polas consellerías da Presidencia e Administración Pública e de Cultura, Comunicación Social e Turismo, da Xunta de Galicia, de INTERESE CULTURAL e de INTERESE GALEGO respectivamente.

Fundación Laxeiro © 2020 All Rights Reserved Policarpo Sanz, nº15, 3º - 36202 - Vigo - Tel/Fax.: 986 438 475

Aviso Legal | Política de Privacidade | Panel de Control | Contactar

Deputación de pontevedra Xunta de Galicia: Consellería de Educación e Ordenación universitaria

Fundación Laxeiro Concello de Vigo