25 de abril. Reunión de catalogación e expertización de obra

O venres, 25 de abril celebramos a primeira reunión de catalogación e expertización de obra do ano 2014.

Para catalogar obra de Laxeiro é imprescindible poder examinar a peza orixinal, polo que as persoas interesadas deben poñerse en contacto coa Fundación Laxeiro no tlf: 986-43 84 75 (de luns a venres de 10.00h a 15.00h) ou no correo electrónico: info@laxeiro.es, para concretar a data e forma de entrega, ademais de facilitar os datos necesarios sobre a peza a examinar.

As obras realizadas sobre papel, deben ser entregadas sen marco, a fin de poder examinalas con tódalas garantías.

O servizo de catalogación é gratuíto e, para participar nel é preciso facer chegar as obras antes do día 23 de abril, para poder rexistralas e fotografalas con tempo e ser así incluídas na acta da reunión.

A Fundación Laxeiro expide certificados de autenticidade que teñen un prezo en función  da técnica e o tamaño da obra.

Fundación Laxeiro

A Fundación Laxeiro foi constituída legalmente o 23 de febreiro de 1999 por acordo do Concello de Vigo e da Familia do pintor sendo declarada polas consellerías da Presidencia e Administración Pública e de Cultura, Comunicación Social e Turismo, da Xunta de Galicia, de INTERESE CULTURAL e de INTERESE GALEGO respectivamente.

Fundación Laxeiro © 2020 All Rights Reserved Policarpo Sanz, nº15, 3º - 36202 - Vigo - Tel/Fax.: 986 438 475

Aviso Legal | Política de Privacidade | Panel de Control | Contactar

Deputación de pontevedra Xunta de Galicia: Consellería de Educación e Ordenación universitaria

Fundación Laxeiro Concello de Vigo